چرا در زندگی نیاز به کوچینگ داریم ؟

کــــوچینـگ | مهارت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های شما را آشکار می کند

کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجع است؛ که در طی آن، مراجع با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خود، توانایی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را افزایش می‌دهد.

کوچینگ

کارگاه آنلاین کوچینگ مهاجرت

1فروش
120
دلار

جدیدترین دوره ها و کارگاه‌ ها

کوچ در جایی شما را می‌بیند که توانمند هستید

معرفی فیلم و کتاب

معرفی برترین های فیلم و کتاب

نظرات دانشجویان هروژ آکادمی

اراده آهنین های هروژ ‌آکادمی